לידיעת היוצרים אין הגשת בקשות חדשות לסיוע עד היוודע תקציב 2016 לקרן

הודעה למגישי בקשות לסיוע לסרטי תעודה לשנת 2015

יוצרים ומפיקים מתבקשים לא להגיש בקשות לסיוע לסרטי תעודה וסרטים קצרים.