אודות קרן מקור

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה ע"ר פועלת לעידוד היצירה המקורית בשלבי הפיתוח וההפקה בשתי סוגות:

סרטים עלילתיים קצרים (באורך של עד 30 דקות) בנושאים לפי בחירת המגישים ובנושאים שיאופיינו מעת לעת על ידי הקרן, ובכלל זה סרטי אנימציה וסרטים המופקים בטכנולוגיה חדשה.
סרטי תעודה (בודדים או סדרות) בנושאים לפי בחירת המגישים ובנושאים שיאופיינו מעת לעת על ידי  הקרן. סיוע בתחום זה יינתן בדרך כלל לסרטי תעודה בודדים וכן יישקל מתן סיוע לסדרות, בשים לב, בין היתר, לערכן הסגולי ולנושאיהן.

הקרן נוסדה בשנת 1996 ביוזמת מיכל רפאלי-כדורי, יו”ר המועצה לשידורי כבלים דאז וגדעון גנני ששימש כיועץ המועצה למדיניות שידור ותוכן.

עד שנת 2001 התרכזה הקרן בעידוד הפקות המקור לכבלים ובמסגרת זאת סייעה בהפקתם של כ-100 סרטים (בודדים וסדרות) בתחומי הדרמה והתעודה ששודרו בערוצי הכבלים השונים. כמו כן, סייעה הקרן בפיתוחם של תסריטים רבים שחלקם הניכר הופק בידי גורמים אחרים.

בתחומי פעילות אלה, ראויים לציון מיוחד:
תרומת הקרן למשבץ הדרמה “ראשון בדרמה” המשודר בערוץ 3 בכבלים שהניב, בין היתר, דרמות כמו “כאילו כלום לא קרה”, “אשה מרציפן”, ו”זמן אויר” שקידמו את העשייה בתחום זה והפכו לנכסי צאן ברזל של הסיפורת האודיו-וויזואלית בישראל.

תרומת הקרן לסרטי התעודה בערוץ 8 כדוגמת “החברים של תיאו”, “ארץ אחרת”,
“הילדים הכחולים ממחוז פרם”. סדרת זכויות האדם בת 15 הפרקים – “כל בני האדם”, שיצרה אפיק עשייה חלופי המשלב את האישי עם המחויבות לחברה הישראלית ולהוקעת העוולות הפושות בה, הסרט “ההרוג ה17-” ועוד.

משנת 2000, הקרן פועלת כקרן כללית התומכת בסרטים המיועדים להקרנה ולשידור בכל המסגרות ואמצעי השידור וההקרנה הקיימים.