תהליך הגשת בקשות

1

פרסום קול קורא

לקול הקורא לסרטים וסדרות תעודה לחצו כאן

2

נהלי הגשה

לנהלי ההגשה לחצו כאן

3

מילוי הפרטים בטופס ההגשה מקוון

לטופס לחצו כאן