גן עדן

/ / בימוי: רן טל
  • 2011
  • איילת קייט "למה הפקות"
  • רן טל
  • החברה הישראלית כפי שמשתקפת בעיני הבימאי בעת בילוי בסחנה