המפיק

/ / בימוי: מירי פרלמן
  • 2012
  • מירי פרלמן שלמה צח
  • מירי פרלמן
  • מירי פרלמן
  • 60 ד/
  • חייו ופעילותו של המפיק המוזיקלי שלמה צח