הצלמניה

/ / בימוי: תמר טל
  • 2011
  • ברק היימן "סרטי האחים היימן
  • תמר טל
  • תמור טל
  • סיפורו של הסטודיו לצילום המיתולוגי של רודי ויסנשטיין שברחוב אלנבי בתל-אביב  – מאבקם של אלמנתו ונכדו בתכנית להרוס את הבנין בו נמצא הסטדיו ובמהלכו נרקמים יחסים מיוחדים בי הנכד לסבתו