ילדים מסוכנים

/ / בימוי: עמית גורן
  • 2009
  • עמית גורן
  • עמית גורן
  • קבוצת גברים מכים משתתפים בסדנא להתמודדות עם בעיותיהם.