לאהוב את סופיה

/ / בימוי: אוהד יתח
  • 2009
  • אוהד יתח
  • אוהד יתח
  • מעקב אחר צעירה שהייתה זמרת והתדרדרה לזנות ולסמים מאמצי שיקומה וניסיונה לחזור וליצור.