ליברמן

/ / בימוי: נורית קידר אלכס גנטלב
  • 2013
  • מוש דנון "ינוסן"
  • נורית קידר אלכס גנטלב
  • הבימאי מנסה לתהות על קנקנו של אביגדור ליברמן ועל דמותו השנויה במחלוקת