סולחה – 2014 תעודה

/ / בימוי: איתן חריס
  • 2014
  • איתן חריס
  • איתן חריס
  • תיאור מנהגי הסולחה בחברה הערבית המשקף את התפיסה המשלבת את רעיון נקמת הדם עם הרצון להשכין שקט ושלום