שערות 1973

/ / בימוי: סהר שביט, ארז מזרחי
  • 2010
  • סהר שביט, ארז מזרחי
  • סהר שביט, ארז מזרחי
  • היחסים במשפחה ערב מלחמת יום כיפור