36 תמונות מפוקישימה

/ / בימוי: מיכל קפרא
  • 2011
  • מיכל קפרא
  • מיכל קפרא
  • החיים ביפן אחרי האסון הגרעיני מנקודת מבטן של כמה דמויות